Informatii din protopopiat

Dand click pe harta alaturata, veti putea fi informat in orice moment despre noutatile si evenimentele inregistrate pe teritoriul protopopiatului nostru.

Intrati in legatura directa cu informatia, actualizata la fiecare moment, din noua retea informatizata-web a Episcopiei Sloboziei si Calarasilor.
Istoric

   Protoieria Olteniţa este un protopopiat relativ nou, teritoriul administrativ al acestuia fiind de-a lungul timpului, fie sub jurisdicţia Protoieriei Circumscripţia II Budeşti, cum, de altfel, gãsim menţionat în Anuarul Arhiepiscopiei Bucureştilor din anul 1931, protopop fiind preacucernicul Ioan Gh. Popescu, fie aparţinând Protoieriei Circumscripţia Ilfov II, din anul 1941, protopop fiind preacucernicul preot Leonida Dumitrichescu de la Parohia Silvestru, Bucureşti.

   Primul sediul al protoieriei în oraşul Olteniţa este constituit începând cu anul 1950, primul protopop fiind preacucernicul preot Costicã Popescu, la început preot la Parohia Chiselet, iar apoi preot paroh la Parohia Sfântul Nicolae – Olteniţa. În vremea sa, protoieria a avut mai multe locaţii în oraşul Olteniţa, fie pe actualul bulevard al Tineretului, fie pe strada Argeşului, locaţii închiriate.

   Între anii 1964-1969, protoieria a fost condusã de pãrintele protopop Mihail Georgescu, preot paroh la Parohia Sfântul Nicolae – Olteniţa. Pãrintelui protopop Georgescu i-a urmat pãrintele protoiereu Savu Chiriţã – preot la aceeaşi parohie ca şi predecesorii, pãstorind pânã în anul 1981.

   În perioada cât a funcţionat ca protopop, pãrintele Savu Chiriţã, în anul 1973, dupã ce spaţiul imobiliar în care funcţiona Protoieria Olteniţa din strada Argeşului a fost demolat, este achiziţionatã, contra sumei de 120.000 lei, 100.000 lei achitatã de la parohiile din protoierie, iar 20.000 lei de cãtre Arhiepiscopia Bucureştilor, casa fostului preot de la aceeaşi parohie, Ioan Popescu, care va servi din acel moment ca sediu al Protoieriei Olteniţa.

   La vechea clãdire se adaugã o magazie de lumânãri şi materiale de colportaj, prin grija aceluiaşi protoiereu Savu Chiriţã, pe cheltuiala exclusivã a parohiilor din protoierie.

   Pãrintelui protopop Savu Chiriţã i-au urmat pãrintele protopop Mateescu Gheorghe, (1981-1986), pãrintele protopop Dumitraşcu Mihail, (1986-1990), pãrintele protoiereu Irod Corneliu, (1990-2004).

 

   Începând cu 1 martie 2004 şi pânã în prezent, Protoieria Olteniţa este administratã de pãrintele protopop Necula Marian. Constatându-se degradarea accentuatã a vechilor clãdiri şi necesitatea unor noi încãperi pentru buna desfãşurare a activitãţii protoieriei, pãrintele protopop Necula Marian, dupã ce în anul 2004 renoveazã vechiul sediu al protoieriei, întocmeşte documentaţia necesarã şi, în vara anului 2006, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Episcop Damaschin, al Sloboziei şi Cãlãraşilor, trece la demolarea vechilor anexe, care dãdeau un aspect dezolant incintei protoieriei şi sunt turnate fundaţiile pentru un nou sediu modern, care îl completeazã pe cel existent deja.

   Lucrãrile se desfãşoarã prin sârguinţa pãrintelui protopop Necula Marian, fãrã nicio contribuţie financiarã din partea parohiilor din protoierie, aceste lucrãri încheindu-se, inclusiv cu toate dotãrile moderne, necesare, în luna septembrie 2009.

   Astfel, a rezultat un sediu nou, având urmãtoarea compartimentare : salã de conferinţe (150 de locuri – 160 mp), 3 birouri (11 mp fiecare), salã arhiva (7mp), salã pentru amenajarea Muzeului de icoane, cãrţi şi obiecte de cult vechi (42 mp), salã de lecturã (43 mp), magazie lumânãri (45 mp), magazie expunere colportaj şi obiecte de cult (11 mp), magazie pentru cearã (10 mp), grupuri sanitare complet utilate (8 mp), camerã de gãzduire a oaspeţilor (10 mp), bucãtãrie, salã de mese.

   Cu binecuvântarea Preasfinţitului pãrinte Vincenţiu, episcopul Sloboziei şi Cãlãraşilor, în ziua de 22 septembrie 2009, odatã cu desfãşurarea conferinţei preoţeşti pastoral-misionarã din toamnã, a avut loc într-un cadru festiv sfinţirea noului sediu al Protoieriei Olteniţa.

   Slujba de sfinţire a fost oficiatã de cãtre Preasfinţitul Vincenţiu, care a rânduit prin hrisov episcopal, la propunerea preacucernicului pãrinte protopop Necula Marian, ca Protoieria Olteniţa sã fie pusã sub ocrotirea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

   Alegerea marelui ierarh Antim Ivireanul ca patron spiritual al noului sediu nu a fost una întâmplãtoare. Sfântul, sãrbãtorit la 27 septembrie, a avut pe teritoriul Protoieriei Olteniţa un sãlaş de reculegere, de unde şi denumirea unei locaţii geografice cunoscute ca Odaia Vlãdichii.

   Totodatã, Protoieria Olteniţa urmeazã sã poarte şi în titulatura oficialã numele de Protoieria Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul – Olteniţa.

   La evenimentul care s-a desfãşurat într-o atmosfera de aleasã sãrbãtoare au participat, la invitaţia preacucernicului pãrinte protopop Necula Marian, pãrinţii consilieri şi inspectori de la Centrul Eparhial din Slobozia, pãrinţii protoierei de la celelalte protoierii din cuprinsul episcopiei, reprezentanţi ai autoritãţilor locale, judeţene şi centrale de stat, toţi preoţii din Protoieria Olteniţa şi alţi invitaţi.

   Cu ocazia acestui eveniment, s-a dezvelit şi piatra de pisanie care atestã strãdania şi eforturile preacucernicului pãrinte protopop Necula Marian pentru construirea noului sediu.

   Cuvinte pline de semnificaţii duhovniceşti au fost rostite de cãtre Preasfinţitul Vincenţiu tuturor celor prezenţi, Preasfinţia sa arãtându-şi dorinţa ca în fiecare an, la data de 27 septembrie, sã vinã sã slujeascã Sfânta Liturghie în municipiul Olteniţa, pentru ca mai apoi sã poposeascã la acest frumos centru administrativ – bisericesc. Atmosfera de comuniune creştineascã a fost întregitã ulterior prin participarea la o agapã frãţeascã, oferitã de preoţii Protoieriei Olteniţa.

© 2018 - Retea web Episcopia Sloboziei si Calarasilor
Administrator site: DR. ING. DIPL. ŞTEFAN CĂTĂLIN NIŢĂ
Un concept Lacasuri Ortodoxe®. Powered by NETCreator
NETCreator