21 Ianuarie – 21 Mai 2013 – Concursul Naţional „ICOANA ORTODOXĂ – LUMINA CREDINŢEI” – ediţia a II-a

21 Ianuarie – 21 Mai 2013 – Concursul Naţional „ICOANA ORTODOXĂ – LUMINA CREDINŢEI” – ediţia a II-a

Sectoarele Cultură şi patrimoniu religios, respectiv Teologic-educaţional ale Patriarhiei Române organizează în perioada 21 ianuarie – 21 mai 2013 Concursul naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei“.

Acesta se adresează pictorilor iconari adulţi care doresc să se înscrie la una sau ambele secţiuni: pictură al fresco şi pictură în tehnica mozaic, ambele în stil neobizantin, informează „Ziarul Lumina”.

Motivul organizării concursului, precizează organizatorii, îl reprezintă abordarea diversă a picturii bisericeşti din ultimii ani şi influenţa artei bisericeşti în viaţa credincioşilor. În acest context, Patriarhia Română doreşte crearea unui cadru propriu de afirmare a artiştilor iconari valoroşi pentru promovarea artei bisericeşti autentice în societatea românească şi, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor religioase şi culturale autentice. „A doua ediţie a Concursului naţional «Icoana ortodoxă – lumina credinţei» are tematica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, iar artiştii iconari se pot înscrie la una sau la ambele secţiuni ale concursului, dar respectând condiţiile de participare pentru fiecare secţiune în parte. Se propune realizarea unui fragment frescă pe suport fix (elemente uşoare tip fagure), dimensiunea maximă 1,60 mp, format la alegere, adică poate să fie şi rotund. Pentru sec-ţiunea a doua se propune o lucrare în mozaic, dimensiuni de maxim 1 mp, format la a-legere“, a precizat pictorul restaurator Dan Mihai Ivanovici, consilier patriarhal al Sectorului Cultură şi patrimoniu religios.

Doritorii trebuie să depună lucrările, semnate pe verso, în colţul din dreapta jos, în perioada 15-26 aprilie 2013, la adresa: Patriarhia Română, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucureşti, cu menţiunea „Pentru Concursul naţional «Icoana ortodoxă – lumina credinţei»“. Împreună cu lucrarea/lucrările se vor trimite formularul de înscriere, un portofoliu cu reproduceri color a cel puţin 20 de lucrări ale autorului, în format A4, copie după certificatul de botez, recomandare de la duhovnic şi o fotografie a concurentului pe CD.

Lucrările vor fi depozitate într-un spaţiu special amenajat, unde doi delegaţi vor acoperi cu etichete numele autorilor, iar evaluarea lor va fi realizată de o comisie formată din cinci specialişti în domeniul artei bisericeşti. Membrii juriului vor ţine cont de încadrarea în tematica concursului, ermeneutica liturgică, acurateţea culorilor şi tehnica de execuţie.

Fiecare evaluator va puncta pe fişa de evaluare individua-lă fiecare lucrare, apoi punctele fiecărui evaluator se vor cumula. În perioada 29-30 aprilie vor fi anunţate rezultatele concursului, iar cei opt câştigători (câte patru la fiecare secţiune) vor fi premiaţi la vernisajul expoziţiei în Sala „Europa Christiana“ de la Palatul Patriarhiei, organizată în ziua praznicului Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena din 21 mai 2013. În ceea ce priveşte premiile, câş-tigătorul premiului I va primi 5.000 lei, al II-lea 4.000 lei, al III-lea 3.000 lei, iar al IV-lea 2.000 lei.

Expoziţia „Icoana ortodoxă -lumina credinţei“ va fi deschisă publicului în perioada 21 mai – 7 iunie 2013. Pentru alte detalii despre concursul naţional puteţi apela urmă-torul număr de telefon al Sectorului Cultură şi patrimoniu religios al Patriarhiei Române: 021.210.07.12.

Doritorii trebuie să depună lucrările, semnate pe verso, în colţul din dreapta jos, în perioada 15-26 aprilie 2013, la adresa: Patriarhia Română, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sector 4, Bucureşti, cu menţiunea „Pentru Concursul naţional «Icoana ortodoxă -lumina credinţei»“

Informaţii suplimentare cu privire la regulamentul, descrierea, organizarea, evaluarea concursului, etc., se pot găsi în materialul de mai jos:

Concursul Naţional „ICOANA ORTODOXĂ – LUMINA CREDINŢEI” – ediţia a II-a – 2013 [https://protoieriaoltenita.ro/wp-content/uploads/2014/01/Concursul-National-I.O.-L.C.-2013.pdf.pdf]

[]

Related Posts

Sari la conținut