28 februarie 2013 – lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMANE ne informează:

În ziua de 28 februarie 2013, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au început lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală.

În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României şi a membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a fost oficiată, o slujbă de Te Deum.

Slujba a fost oficiată, începând cu ora 9:30, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, în toate domeniile ei de activitate. Sfântul Sinod se compune din Patriarh, toţi mitropoliţii, arhiepiscopii, episcopii eparhioţi, episcopii-vicari patriarhali, episcopii-vicari şi arhiereii vicari în funcţiune. Sfântul Sinod se întruneşte anual în cel puţin două şedinţe de lucru în perioadele de primăvară şi toamnă, iar în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

În cadrul şedinţei, membrii Sfântului Sinod vor alege, prin vot secret, un nou arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei în urma trecerii la Domnul a vrednicului de pomenire Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Epifanie. În continuare, vor fi analizate teme privind viaţa bisericească, precum intensificarea activităţilor pastoral-misionare, sociale şi catehetice ale Bisericii Ortodoxe Române în ţară şi străinătate.

După deschiderea lucrărilor, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc alegerea ierarhului titular în scaunul vacant de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Dintre cei doi candidaţi desemnaţi de către Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei în consultare cu Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, Sfântul Sinod a ales, prin vot secret, pe Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, în scaunul vacant de Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei cu 41 de voturi din 47 voturi valabil exprimate.

Ceremonia de întronizare a noului Arhiepiscop al Buzăului şi Vrancei va avea loc în Catedrala arhiepiscopală cu hramul Înălţarea Domnului, din municipiul Buzău în ziua de duminică, 10 martie 2013, după Sfânta Liturghie.

Preasfinţitul Părinte Ciprian Câmpineanul s-a născut în jud. Iaşi la Suhuleţ, în data de 19 aprilie 1965.

În anul 1987 a absolvit Seminarul Teologic din Buzău, apoi în 1992 devine licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. Studiile doctorale în teologie le urmează la Universitatea Aristotelică, Tesalonic, Grecia, obţinând titlul de doctor în anul 1997. Între anii 1998 -1999 urmează la Bari, Italia, Studii de bizantinologie şi ecumenism.

În 1992, a intrat în monahism la Mănăstirea Crasna, judeţul Prahova.

În 2000 a fost hirotonit ieromonah, iar în iulie 2002, a fost ales Episcop-vicar patriarhal (hirotonit arhiereu la 22 septembrie 2002), coordonând:Cancelaria Sfântului Sinod şi sectoarele Relaţii Bisericeşti şi Interreligioase, Comunităţi Externe şi Social- Filantropic.

Din anul 2009, este Secretarul Sfântului Sinod al B.O.R. Este preşedintele Comisiei Patristice a Patriarhiei Române, membru în Comisia Mixtă de Dialog Teologic între Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică şi membru în Conferinţa Panortodoxă Presinodală).

Noi hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Ierarhii Sfântului Sinod au evaluat rezultatele colectei organizate în bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate în luna decembrie 2012 ca urmare a Pastoralei Sfântului Sinod la încheiereaAnului omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română. Au fost colectate peste 3.300.000 lei, aproximativ 625.000 kg de produse alimentare, circa 50.000 kg de produse agricole, 150.000 de kg de îmbrăcăminte, aproximativ 15.000 cutii cu medicamente, produse igienico-sanitare, lemne de foc etc., fiind ajutate aproape 70.000 de familii sărace cu membri bolnavi sau cu mulţi copii din întreaga ţară.

Sfântul Sinod a apreciat rezultatele din anul 2012 ale programului social Masa Bucuriei derulat dePatriarhia Română în parteneriat cu Selgros Cash&Carry S.R.L. Valoarea bunurilor alimentare şi a produselor igienico-sanitare donate de Selgros Cash&Carry S.R.L. a fost de peste3.320.000 lei de care au beneficiat aproximativ 18.300 persoane aflate în instituţiile sociale ale Bisericii Ortodoxe Române.

Dintre celelalte hotărâri luate menţionăm:

– Oficierea Tainei Botezului şi a Tainei Cununiei numai în bisericile parohiale cu respectarea rânduielilor liturgice pentru păstrarea sacralităţii şi solemnităţii acestor Sfinte Taine;

– Sprijinirea de către parohii a familiilor defavorizate, cu venituri reduse, cu mulţi copii, cu persoane bolnave sau a vârstnicilor cu venituri mici prin a nu le solicita acestora contribuţii băneşti pentru slujbele de înmormântare;

– Sărbătorirea Zilei Culturii Române (15 ianuarie) la Patriarhia Română şi în toate eparhiile cu scopul evidenţierii legăturii dintre cult şi cultură, dintre Biserică şi societate în viaţa poporului român;

– Înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a Centrelor de Pelerinaj din Biserica Ortodoxă Română, pentru mai buna organizare a pelerinajelor cu scopul apărării şi promovării activităţilor pastorale şi misionare ale Bisericii.

Related Posts

Sari la conținut