2013 – Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae

Preafericite Părinte Preşedinte, Preasfinţit Sinod, Distinşi participanţi,

În şedinţa sa de lucru din 25 octombrie 2011, Sfântul Sinod, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a hotărât ca anul 2013 să fie proclamat „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Anul comemorativ Dumitru Stăniloae”. În aceeaşi şedinţă, Sfântul Sinod a aprobat şi programul-cadrunaţional bisericesc, redactat în 11 puncte, pentru realizarea acestui proiect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic la nivelul unităţilor bisericeşti ale Patriarhiei Române, din ţară şi de peste hotare, inclusiv al celor de învăţământ teologic. Obiectivele acestei hotărâri au fost: prezentarea rolului şi a importanţei Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la încetarea persecuţiilor pe motive religioase, în Imperiul Roman şi recunoaşterea creştinismului ca religie licită; contribuţia lor în apărarea dreptei credinţe şi susţinerea Bisericii creştine; cinstirea lor ca mari ctitori de locaşuri sfinte; zelul lor pentru educaţia creştină; contribuţia lor la susţinerea şi dezvoltarea lucrării social-filantropice a Bisericii. În cadrul acestui proiect, Centrele eparhiale şi instituţiile media centrale şi eparhiale au avut responsabilitatea de a publica şi de a mediatiza acest program-cadru, precum şi de a comunica la Cancelaria Sfântului Sinodmodul în care acesta s-a realizat.

Din analiza datelor comunicate de către eparhii şi de către Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române se conturează o frumoasă imagine de ansamblu a activităţilor desfăşurate în Patriarhia Română, dedicate „Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi „Anului comemorativ Dumitru Stăniloae”. La nivelul fiecărei eparhii şi instituţii din subordine, inclusiv cele de învăţământ teologic, Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Anul comemorativ Dumitru Stăniloae a fost marcat, în general, prin manifestări religioase, culturale, ştiinţifice, educative şi pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind încă în curs de desfăşurare. Din acest vast program de acţiuni şi evenimente, cele mai importante acţiuni şi manifestări au fost sintetizate şi reflectate în prezentul referat realizat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu scopul de a putea oferi o succintă, dar ilustrativă, prezentare.

Sub aspect religios-duhovnicesc şi pastoral-misionar, programul-cadru a fost reflectat prin numeroase acţiuni şi programe, dintre care amintim:

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat mesaje participanţilor la diferite evenimente cultural-educaţionale

cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 7-9 septembrie 2013, încatedrala episcopală din Gyula (Ungaria)şi în alte parohii ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria au fost aduse spre închinare a moaştelor Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena de la catedrala patriarhală din Bucureşti.

Agenţia de Pelerinaj „Basilica Travel”

În cadrul sinaxelor stareţilor şi a stareţelor aşezămintelor monahale, a conferinţelor pastoral-misionare semestriale, a întâlnirilor cu acelaşi caracter cu preoţii capelani şi cu cei misionari, cu profesorii de religie şi cu cadrele didactice din unităţile de învăţământ teologic, desfăşurate în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, s-au prezentat referate despre importanţa şi rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în viaţa credincioşilor, precum şi despre opera părintelui Dumitru Stăniloae.

la îndemnul Centrelor eparhiale, unele parohii au iniţiat şi promovat programe de rugăciune şi cateheză, în cadrul cărora s-au susţinut predici, cateheze, cuvântări, meditaţii biblice, discuţii libere, şi s-au vizionat filme documentare despre Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena sau despre viaţa şi opera părintelui Dumitru Stăniloae.

Cu binecuvântarea Chiriarhilor, au fost organizate tabere de vară sau de creaţie religioasă, în cadrul cărora s-au derulat activităţi duhovniceşti şi cultural-religioase dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae.

în Centrele eparhiale şi parohiale, au fost promovate şi susţinute activităţi de pictare şi tipărire de icoane, broşuri şi materiale de cunoaştere şi aprofundare a importanţei cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena ca mari ctitori de locaşuri sfinte.

în Centrele eparhiale şi parohiale, au fost organizate concursuri de pictură şi artă sacră, precum şi expoziţii de icoane, fresce, mozaicuri reprezentând pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

Centrele eparhiale au desfăşurat programe social-filantropice în instituţiile sociale de ocrotire a copiilor şi vârstnicilor, în spitale şi penitenciare, prin participarea preoţilor şi credincioşilor, în cadrul cărora a fost citit Acatistul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi s-au oferit ajutoare materiale sau financiare;

în unele eparhii, s-a pus piatra de temelie şi s-au sfinţit noi capele şi biserici cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

Sub aspect cultural-editorialistic şi educativ-religios, programul-cadru a fost materializat în următoarele evenimente şi activităţi:

la începutul anului 2013, au fost realizate două medalii jubiliare: una dedicată Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi cealaltă părintelui Dumitru Stăniloae.

Din iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe volume dedicate anului omagial şi comemorativ, dintre care amintim:

prof. E. Popescu – V. Ioniţă (coord.), (vol. 2);

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – carte pentru copii

Virginia Popa, Părintele Dumitru Stăniloae. Biobliografie.

ola editurile Centrelor eparhiale şi mitropolitane au fost publicate numeroase volume dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena sau părintelui Dumitru Stăniloae, dintre care menţionăm: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi apărători ai Bisericii” şi „Părintele Dumitru Stăniloae: mărturii şi evocări” apărute cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Editura „Cuvântul Vieţii” a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; Alexandru Prelipcean, Spiritualitate creştină şi rigoare ştiinţifică: Notele de subsol ale Filocaliei româneşti (2 vol.) apărută al Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al profunzimilor, apărută la Editura RenaştereaaArhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului; Preasfinţitul Părinte Episcop Ioachim Giosanu, La deification de l’homme d’après la pensée du père Dumitru Stăniloae, şi Mihai Flavius Balaban,Despre botezul Sfântului Împărat Constantin, apărută al Editura Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului; Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena cei întocmai cu Apostolii, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

oCentrele eparhiale, în strânsă colaborare cu instituţiile de învăţământ teologic sau cu alte instituţii publice, au organizat congrese, simpozioane şi colocvii dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena sau părintelui Dumitru Stăniloaela care au participat cu lucrări ştiinţifice invitaţi de prestigiu din ţară şi străinătate:

Administraţia Patriarhală şi : congresul internaţional de teologie „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii” şi congresul internaţional „Receptarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae”;

Arhiepiscopia Iaşilor: simpozionul internaţional „Laicii şi misiunea creştină: realitatea istorică, vocaţie personală, necesitate eclesială”, cu o secţiune specială dedicată Părintelui Dumitru Stăniloae, şi Simpozionul inter-seminarial „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în cultura şi conştiinţa elevului seminarist”;

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului: simpozionul internaţional „Credinţă şi Politică. Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – promotori şi apărători ai libertăţii religiose”;

Arhiepiscopia Craiovei: simpozionul internaţional „Dimensiunea istorică şi religioasă a domniei Sfântului Constantin cel Mare şi receptarea ei în actualitate” şi simpozionul naţional studenţesc „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, punte de legătură între lumea greco-romană şi modernitate” şi „Teologie şi viaţă în opera Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae”;

Arhiepiscopia Timişoarei: simpozionul naţional de teologie „Sfântul Constantin cel Mare: teologie politică şi hagiografie în Bizanţul timpuriu”.

Arhiepiscopia Tomisului: simpozionul „Edictul de la Milan. 1700 de ani de libertate religioasă la Dunăre şi Marea Neagră (313-2013)”, simpozionul internaţional „Edictul de Milan şi libertatea religioasă. Impactul acestei libertăţi peste veacuri”, simpozionul „Sfânta Treime structura supremei iubiri. Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”.

Arhiepiscopia Târgoviştei: simpozion ştiinţific dedicat anului omagial-comemorativ.

Arhiepiscopia Alba Iuliei: simpozionul internaţional „Relaţia Stat-Biserică: de la Constantin cel Mare la Europa Post-Maastricht” şi simpozionul interconfesional „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, model de slujire şi cinstire”.

Arhiepiscopia Râmnicului: simpozionul naţional „Părintele Profesor Dr. Dumitru Stăniloae – Pelerin pe calea bucuriei Învierii Domnului”.

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului: simpozionul „Mărturisirea credinţei prin trăire, cuvânt şi faptă”.

Arhiepiscopia Dunării de Jos: simpozionul internaţional „2013 – Anul jubiliar al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Anul comemorativ Părintele Dumitru Stăniloae” şi simpozionul naţional studenţesc „2013 – Anul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în Patriarhia Română”.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a celor două Americi: simpozionul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi moştenirea lor. Credinţa creştină în contextul libertăţii. Dinamica transformativă a Bisericii între responsabilitate socială şi angajament creştin”.

Episcopia Caransebeşului: simpozionul internaţional „Taină şi comuniune”, ediţia a VI-a, cu temele: Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în spiritualitatea ortodoxă şi contribuţia preotului profesor dr. Dumitru Stăniloae la dezvoltarea teologiei ortodoxe.

Episcopia Oradiei: simpozionul naţional „Epoca, personalitatea şi contribuţia Împăratului Constantin cel Mare la libertatea şi consolidarea Bisericii creştine”.

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului: simpozionul naţional „Actualitatea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae”.

Episcopia Severinului şi Strehaiei: simpozionul internaţional „Mărturisire, cinstire şi recunoştinţă”.

Episcopia Devei şi Hunedoarei: simpozionul „Libertate şi constrângere religioasă de la Constantin cel Mare şi până în contemporaneitate”.

Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord: sesiuni de comunicări ştiinţifice: „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – luptători pentru unitatea Bisericii lui Hristos” şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena în istoria şi spiritualitatea creştină”.

Comunicările prezentate au fost deja publicate sau sunt în curs de publicare.

în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, profesorii de religie au valorificat ora de Religieşi pentru a evidenţia importanţa şi rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în istoria Bisericii, precum şi importanţa operei părintelui Dumitru Stăniloae.

în cadrul programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, a fost organizat concursul „Bucuria de a fi creştin”, care a avut ca scop cultivarea dragostei faţă de ţară şi faţă de Biserica Ortodoxă Română şi educarea copiilor în sensul respectării valorilor tradiţionale şi afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi seculare şi secularizante şi al diluării semnificative a identităţilor de orice fel din cauza procesului de globalizare alert şi derutant. Cei 87 de copii câştigători la faza eparhială a concursului au fost premiaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data de 20 mai 2013.

a fost organizat concursul naţional Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, care s-a adresat elevilor din seminariile şi liceele teologice ortodoxe şi studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile de teologie ortodoxă din România. Câştigătorii fazei naţionale a concursului – 3 studenţi teologi şi trei elevi seminarişti – au fost premiaţi de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul hramului Catedralei patriarhale, în data de 21 mai 2013.

în revistele eparhiale şi parohiale şi pe site-urile Patriarhiei Române au fost create spaţii proprii dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi părintelui Dumitru Stăniloae, prin care s-a mediatizat rolul şi importanţa acestora şi s-au evidențiat unele aspecte ale vieţii lor. De asemenea, în paginile aceloraşi reviste şi site-uri au fost publicate cu preponderenţă articole şi studii dedicateSfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi părintelui Dumitru Stăniloae.

cu binecuvântarea Chiriarhilor, în cadrul centrelor eparhiale şi parohiale, a instituţiilor de învăţământ teologic sau a altor instituţii publice, s-au organizat şi vernisat expoziţii omagiale tematicecuprinzând cele mai frumoase icoane şi mozaicuri cu Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.

în eparhii şi în instituţiile de învăţământ au fost organizate diferite alte manifestări culturale (concerte caritabile, pelerinaje tematice, concursuri de eseuri, etc.)dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi părintelui Dumitru Stăniloae.

Sub aspect mediatic evenimentelor dedicate Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi părintelui Dumitru Stăniloae s-au bucurat de o largă susţinere şi promovare atât în mass-media bisericească centrală, cât şi în cea locală:

Mass-media bisericească locală

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Agenţia de ştiri Basilica

Publicaţiile LUMINA

Postul de Radio Trinitas

Postul de Televiziune Trinitas TV

Din această succintă prezentare se desprinde cu uşurinţă ideea că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a proclama anul 2013 ca An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi ca An comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae a avut o largă rezonanţă în rândul clericilor, monahilor şi credincioşilor, concretizându-se în numeroase acţiuni şi programe dedicate exclusiv acestora, care au contribuit la o înţelegere mai aprofundată a impactului pe care l-au avut Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena ca promotori ai libertăţii religioase şi ca susţinători ai Bisericii, precum şi la o mai bună înţelegere a operei şi gândirii teologice a părintelui Dumitru Stăniloae în contextul unei societăţi din ce în ce mai secularizate şi individualiste.

Şedinţa solemnă de astăzi a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vine să încununeze întreaga activitate a ierarhilor, clericilor, cadrelor didactice, monahilor şi a altor ostenitori din cadrul Bisericii sau a instituţiilor de învăţământ teologic şi cercetare de a aprofunda importanţa şi rolul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, precum şi valoarea operei părintelui Dumitru Stăniloae.

Întregul personal al instituţiilor centrale bisericeşti aduce mulţumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la iniţiativa căruia anul 2013 a fost declarat An omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elenaşi An comemorativ al părintelui Dumitru Stăniloae, precum şi tuturor membrilor Sfântului Sinod care au vegheat şi s-au străduit să-i dea viaţă în toate eparhiile Patriarhiei Române.

† Varlaam Ploieşteanul

Episcop-vicar patriarhal

Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

[]

Related Posts

Sari la conținut