Discurs de absolvire al teologului Cristian Necula, șeful promoției 2019

„Învățăturile teologice acumulate reprezintă baza pentru
viață”

Articol preluat: Ziarul
Lumina

 

Ne aflăm într-o zi
deosebită pentru noi, absolvenții Facul­tății de Teologie Ortodoxă „Justinian
Patriarhul” din București, promoția 2019.

Importanța acestei zile este prilejuită de finalizarea celor patru,
respectiv trei ani de studiu, prin depunerea jurământului de credință care
simbolizează fidelitatea noastră, a absolvenților față de teologie, știința
mântuirii sau a bucuriei veșnice, așa cum o numește Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel.

Această festivitate de absolvire reprezintă pentru noi încununarea unor
eforturi susținute și sfârșitul unor emoții intense suportate cu gândul la
bucuria zilei de astăzi, de la emoțiile primelor întâlniri cu profesorii și ale
primelor examene, până la emo­țiile examenului de finalizare.

De-a lungul anilor de studiu am primit de la profesorii noștri o adevărată
comoară: învăță­turile ortodoxe despre Împărăția lui Dumnezeu revelate în
Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție și păstrate de Biserică. Astfel, cuvântul
lui Dumnezeu revelat a ajuns în inimile noastre, ajutându-ne să aflăm mai bine
Cine este Dumnezeu, cine este omul și ce este cosmosul, pregătindu-ne să
devenim iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.

În această facultate am învă­țat cum să fim oameni într-o societate
secularizată, plină de noi provocări pentru Biserică, am învățat cum să ne
ajutăm unii pe alții, cum să ne respectăm unii pe alții și, mai presus de
toate, am învățat cum să ne rugăm unii pentru alții, pentru că teolog nu este
cel care vorbește despre Dumnezeu, ci cel care vorbește cu Dumnezeu, adică cel
care se roagă.

Teologia este știința originii și a finalității cosmosului. De aceea,
într-o lume care nu-și mai pune problema sensului existen­ței, într-o lume care
urmărește atrofierea simțului transcen­denței și are ca vocație revolta față de
orice, noi, absolvenții Facultății de Teologie, înțelegem că trebuie să fim
lumina lumii și sarea pământului.

Așadar, astăzi celebrăm încheierea studiilor de licență sau de masterat,
dar celebrăm, în același timp, și începutul punerii în practică a bogatelor
învățături teologice acumulate în această facultate ce reprezintă temelia sau
baza pentru viața care ne stă înainte.

Diploma pe care o vom purta cu toții în mână nu reprezintă doar un simplu
certificat de com­pe­tențe, ci, mai degrabă, am putea spune că este a doua
cetățenie a noastră, cea a apartenenței spirituale și culturale, în care, spre
deosebire de partea civilă, evaluarea durează întreaga viață.

Ascultând cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos Care ne spune: „Nu voi M-ați
ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi”, înțelegem că studierea noastră în
această facultate reprezintă o chemare a lui Dumnezeu căreia i-am răspuns
afirmativ. Iar acest răspuns ne responsabilizează să aducem ca teologi speranță
acolo unde este deznădejde, iubire acolo unde este ură și demnitate acolo unde
valorile spirituale sunt denigrate.

Faptul de a fi promoția ce încheie ciclul de studii în Anul omagial al
satului românesc (al preo­ților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al
traducătorilor de cărți bisericești, ne face să ne gândim la aceștia și să îi
luăm ca modele pentru că ei au pus în practică, într-un mod cu totul aparte,
cele învățate în școlile teologice românești. Asemeni lor, avem și noi
responsabilitatea de a ne folosi de cele învățate pentru a sluji lui Dumnezeu
și oamenilor.

În cadrul evenimentului de astăzi doresc să adresez în numele tuturor
studenților absolvenți sincere și adânci mulțumiri Preafericitului Părinte
Patriarh Daniel pentru purtarea Sa de grijă pe care a arătat-o față de noi în
toți acești ani, fie prin binecuvântările date în vederea desfă­șurării unor
activități culturale, sociale sau filantropice, fie prin acordarea unor burse
sociale, fie prin cursurile susținute în cadrul disciplinei teologie pastorală.

De asemenea, doresc să adresez mulțumiri părintelui decan și întregului
corp profesoral pentru devotamentul și răbdarea pe care le-au avut în creșterea
noastră intelectuală și duhovnicească.

Nu în ultimul rând, adresez alese mulțumiri tuturor părin­ților și
membrilor familiilor care ne-au îndrumat în urmarea Fa­cultății de Teologie și
care ne-au susținut și ne-au fost alături, împărțind cu noi emoțiile și
bucuriile studenției.

 

Discurs de absolvire al teologului Cris­tian Necula, șeful promoției 2019
la specializarea Teologie Pastorală, Facultatea „Justinian Patriarhul”, rostit
luni, 24 iunie, în Aula Magna din Palatul Patriarhiei, cu prilejul întâlnirii
absolven­ților Facultății de Teologie Ortodoxă din București cu Preafericitul
Părinte Patriarh Daniel și rostirea jurământului la finalizarea studiilor de
teologie.

 

* Titlul aparține redacției

Related Posts

Sari la conținut