Acțiune metodică a profesorilor de Religie – Zona Oltenița

La data de 12 mai 2022, la Școala Gimnazială Nr.1 Căscioarele, s-a desfășurat activitatea demonstrativă pe zona Oltenița, județul Călărași, sub coordonarea preacucernicului părinte Prof. Spiroiu Mișu, Inspector de specialitate și a Domnului Director de la școala gazdă, Prof. Zamfir Sorin.

Activitatea demonstrativă a fost susținută de către preacucernicul părinte Prof. Ioniță Dănuț Dumitru, la clasa a VI-a, pe o temă foarte frumoasă și anume, Înălțarea Domnului la cer.

Părintele Profesor Ioniță a ales să susțină o lecție mixtă, prezentând clasei în ordinea cronologică principalele evenimente din viața și activitatea Mântuitorului Hristos, pe baza unor texte biblice, prezentarea unor modele spirituale și tradiții religioase legate de sărbătoare în diferitele comunități.

Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă ce ne-a introdus în sărbătoarea discutată, părintele a îmbinat metodele didactice tradiționale și moderne, astfel încât elevii au fost captivați, participând interactiv la lecție.

În cadrul lecției s-au amintit despre Eroii Neamului, cât de importantă este amintirea acestora dar și comemorarea lor.

S-au folosit diverse mijloace didactice atât fizice cât și din mediul online. La activitate s-a simțit relația de atașament dintre preot profesor și elevi cât și implicarea, dăruirea și sprijinul părintelui profesor acordat acestora.

Elevii la rândul lor au răspuns la acestea prin dragostea față de disciplină și părintele profesor, acestea toate s-au observat din răspunsurile lor la oră cât și din modul de participare în rezolvarea aplicațiilor.

În încheiere, elevii au fost felicitați pentru implicare și dăruire primind punctaj maxim, o carte de rugăciune și o iconiță, fiind foarte entuziasmați.

Preacucernicul părinte Prof. Inspector le-a adresat la sfârșit elevilor, câteva îndemnuri, felicitându-i cât și pe preacucernicul părinte Prof. Ioniță Dănuț pentru lecția susținută, urmând mai departe ca fiecare profesor să adreseze câteva sfaturi.

În cadrul discuțiilor ulterioare ale profesorilor / preoților care predau disciplina religie în centrul Oltenița, s-au discutat / dezbătut următoarele teme:

  • Organizarea / desfășurarea / premierea elevilor și profesorilor de la olimpiadele si concursurile școlare (disciplina religie);
  • Înscrierea pe pagina de Facebook a disciplinei;
  • Prezentarea calendarului de admitere la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Slobozia;
  • Modalități de motivare / implicare a elevilor / profesorilor în viața Bisericii / comunității creștine;
  • Diverse.

A consemnat preacucernicul părinte Prof. Vasile Cristian.

Related Posts

Sari la conținut