Examenul de selecţionare pentru parohiile urbane se va susţine în data de 16 aprilie 2013

Examenul de selecţionare pentru parohiile urbane

Vă aduc la cunoştinţă desfăşurarea examenului de selecţionare pentru parohiile urbane, sesiunea 16 aprilie 2013.

Calendarul probelor:

– 8- 11 aprilie 2013 – înscrierea candidaţilor;

– 16 aprilie, ora 9:00 – proba scrisă la Seminarul Teologic din Slobozia; ora 11:30 – 12: 30 – proba practică la Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” din Slobozia; ora 13:00 – susţinerea probei de oral, aceeaşi locaţie, Seminarul Teologic din Slobozia.

– 17 aprilie: Afişarea rezultatelor la Sectorul Administrativ al Centrului Eparhial.

A. Condiţiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul F.B. (nota 8,51 – 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani; respectivele medii sunt adunate şi împărţite la 3;

2. Fără impedimente canonice;

3. Fără sancţiuni disciplinare în ultimii cinci ani.

B. Desfăşurarea examenului de selecţionare în mediul urban:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti (structurat pe sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social Misionar), desfăşurată în ultimii cinci ani sau după caz. Memoriul va fi avizat de protopop şi aprobat de Preasfinţitul Părinte VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. Memoriul de activitate va fi prezentat oral în faţa Comisiei de examinare şi notat;

2. Proba scrisă din domeniul Teologiei Dogmatice, Pastorale şi al Îndrumărilor Misionare. Proba va face dovada cunoştinţelor candidatului în problemele actuale de pastoraţie;

3. O probă orală de predică (15 minute);

4. O probă orală de cateheză (30 minute);

5. O probă practică de slujire în Mănăstirea „Sfinţii Voievozi ” din Slobozia;

C. Subiectele probei scrise:

(BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ ESTE ORIENTATIVĂ)

1. Cultul liturgic şi cinstirea zilei Domnului – izvoare de revigorare ale vieţii duhovniceşti a credincioşilor, în contextul tentaţiilor societăţii actuale.

Idem, Participarea la Liturghie şi metodele pentru realizarea ei în „Studii Teologice” 7-8/1949, pp. 576-581;

Idem, Mari sărbători creştine, praznice împărăteşti, Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 2004;

· Pr. Prof. Dr. Nicolae NECULA, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 1996, 351 p.; vol. II, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2001, 492 p. ; vol. III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004, 346 p. Cu observarea Bibliografiei de la sfârşitul fiecărui volum.

FOUNDOULIS, Ioannis, Dialoguri liturgice. Răspunsuri la probleme liturgice, traducere de Preot Victor MANOLACHE, Editura Bizantină, Bucureşti, vol I (1-150), 2008, 276 p.; vol. II (151-300), traducere de Lector Dr. Sabin PREDA, 2009, 352 p.; vol. III (301-400), traducere de Preot Victor MANOLACHE, 2009, 270 p.

2. Teme ale pastoraţiei actuale: învăţământul religios, catehizarea tineretului, vizitele pastorale şi asistenţa socială.

Idem, Misiune, parohie, pastoraţie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca 2002;

Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi, Ed. Deisis, Sibiu, 2000;

Idem, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Convorbiri, reflecţii şi alte sfaturi, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

Idem, Să vorbim cu tinerii despre credinţă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002;

3. Preotul în Biserica, în lume şi acasă.

Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

Mitrop. Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume şi acasă, Sibiu, 1996;

PS Irineu Bistriţeanul, Preoţia şi arta pastorală, Cluj-Napoca, 1997;

4. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de organe, clonarea, naşterea în vitro, pornografia, schimbarea sexului, traficul de persoane, consumul de droguri şi alcool.

Nicolae Mladin, Studii de teologie morală, Sibiu, 1969;

Idem, Adolescenţa, preludiul la poemul iubirii curate, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2001;

Idem, Avortul, în „Vestitorul Ortodoxiei”, nr. 336/2004;

Idem, Planificare familială şi controlul naşterilor, în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti”, 2004;

Idem, Transplantul de organe, în „Ortodoxia” nr. 4/2004;

Idem, Bioetica, familia şi morala creştină, în rev. „S.T.”, nr. 3-4/1999, pp. 103-118.

5. Familia – mediu de împlinire şi desăvârşire creştină şi temelie a educaţiei religios-morale.

Mitrop. Nicolae Mladin, Studii de Teologie Morală, Sibiu, 1969;

Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfinţenia iubirii conjugale, în lumina tradiţiei ortodoxe, Asociaţia Christiana, Bucureşti, 1994;

Teofania, Sibiu, 2002;

David şi Mary Ford, Căsătoria, cale spre sfinţenie. Vieţile sfinţilor căsătoriţi, Ed. Sophia, Bucureşti, 2001;

John Meyendorff, Căsătoria – perspectiva ortodoxă, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2007.

6. Misiunea Bisericii în epoca modernă. Datoria preotului şi a fiecărui credincios pentru transmiterea si apărarea dreptei credinţe.

Idem, Cuvântului adevărului sau transmiterea dreptei credinţe, în „Studia UBB – Theologia Orthodoxa”, nr. 1-2/1999, pp. 68-84;

7. Parohia urbană – probleme şi metode misionare şi pastorale pentru consolidarea ei.

Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sofia, 2001;

8. Tactul pastoral în mediul parohiei urbane. Pastoraţia în contextul relaţiilor preotului cu credincioşii de diverse pregătiri profesionale şi cu un variat nivel intelectual.

Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Bucureşti, Editura Sophia, 2001.

9. Filantropia creştină în cadrul misiunii Bisericii: temeiuri biblice, teologice, realizarea ei în cadrul parohiei şi în diferite contexte actuale.

Mitrop. Daniel Ciobotea, Taina fratelui, în „Candela Moldovei” 1-2/1994;

Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare, în „Ortodoxia” 4/1980;

Idem, Teologie şi Biserică, Editura presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008.

10. Aspectele misiunii creştine: evanghelizare, mărturie, diaconie şi pastoraţie – mijloace şi metode de realizare a lor.

Idem, Aspecte ale pastoraţiei misionare, în situaţia prezentă, în „Glasul Bisericii” 1/1987, pp. 38-64;

11. Misiune creştină şi contra-misiune sau prozelitism – argumente teologice şi metode pastorale de prevenire şi respingere a prozelitismului.

IPS Nicolae Corneanu, Prozelitismul, în vol. Quo vadis, Timişoara, 1990, pp. 140-141;

Arhid. prof. dr. I. P. David, Călăuză creştină, Arad, 1987, ediţia a doua, Bucureşti, 1996;

† Andrei, Spovedanie şi comuniune, Alba Iulia, 1998;

12. Taina Mărturisirii – mijloc de înnoire şi sfinţire a credincioşilor, de îndrumare duhovnicească şi pastoraţie individuală

13. Cinstirea Sfintei Cruci şi a icoanelor, în contextul prozelitismului sectar actual.

Sfântul Ioan Damaschinul, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1998;

Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994;

Diac. Ioan I. Ică jr., ,,Iconologia bizantină între politică imperială şi sfinţenie monahală”, studiu introductiv la Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, prototip al icoanei Sale, Ed. Deisis, Alba-Iulia, 1994, pp. 5-72.;

Leonid Uspenski, Teologia icoanei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994;

Cristoph Schönborn, Icoana lui Hristos. O introducere teologică, Ed. Anastasia, Bucureşti 1996;

Michel Quenot, Icoana-fereastră spre absolut, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993;

Idem, Învierea şi Icoana, Ed. Christiana, Bucureşti, 1999;

Leonid Uspenski, Vladimir Lossky, Călăuziri în lumea icoanei, Ed. Sophia, Bucureşti, 2003;

Leonid Uspensky, Boris Bobrinskoy, Stephan Bigam, Ioan Bizău, Ce este icoana?, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2010;

Arhim. Ilie Cleopa, Călăuză în credinţa ortodoxă, Ed. Timpul, Iaşi, 2000 (şi alte ediţii);

Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

† Petroniu Florea, Icoana Ortodoxă, Oradea, 2002.

14. Cultul Maicii Domnului şi al Sfinţilor, în contextul prozelitismului sectar urban actual.

Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti, 1996;

Epifanie Monahul, Simenon Metafrastul, Maxim Mărturisitorul, Trei Vieţi bizantine ale Maicii Domnului, ediţia a II-a, traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2007;

Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice la Iezechiel – Hristos – Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2010, pp. 175-234;

Diac. Ioan I. Ică jr., Maica Domnului în teologia secolului XX şi în spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei,Deisis, Sibiu, 2008.

15. A doua venire a Domnului, învăţătura ortodoxă şi respingerea ideologiilor apocaliptice şi a practicilor de ghicire a viitorului.

Arhid. prof. I. P. David, Călăuza creştină, Bucureşti 1996

16. Rolul mirenilor în administrarea parohiei. Importanţa organelor administrativ-parohiale în misiunea actuală a Bisericii Ortodoxe.

Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic şi administraţie bisericească, vol. 1-2, Bucureşti, 1990;

17. Persoana lui Iisus Hristos şi opera lui mântuitoare săvârşită în umanitatea asumată de El (Întrupare, Unirea Ipostatică; Consecinţele unirii ipostatice şi Cele trei slujiri ale Mântuitorului Iisus Hristos)

18. Biserica, Trupul tainic al Domnului în Duhul Sfânt (Pogorârea Duhului Sfânt şi începutul Bisericii; Însuşirile Bisericii: unitatea, sfinţenia, sobornicitatea, apostolicitatea)

19. Mântuirea omului în Biserică, înţelesurile, etapele şi condiţiile ei (Înţelesurile mântuirii; Etapele sau treptele mântuirii; Necesitatea credinţei şi a faptelor bune în însuşirea mântuirii).

Prof. N. CHIŢESCU, Pr. Prof. Isidor TODORAN, Pr. Prof. I. PETREUŢĂ, Teologia Dogmatică şi Simbolică, vol.1, ediţia a II-a, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004;

Karl Christian FELMY, Dogmatica experienţei ecleziale. Înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, introducere şi traducere: Pr. Prof. Dr. Ioan ICĂ, Editura Deisis, Sibiu, 1999;

Preot Profesor Dr. Dumitru POPESCU, Iisus Hristos Pantocrator, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005;

STĂNILOAE, Preot Prof. Dr. Dumitru, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1997; vol. 1, 2, ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 (sau altă ediţie).

D. Subiectele probei de oral:

Predică şi Cateheză

Predică:

– Predică la Duminica Tomii.

– Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului, In. 5.1.-15)

– Predică la Înălţarea Domnului.

– Predică la Pogorârea Sfântului Duh.

– Predică la Schimbarea la Faţă.

– Predică la Adormirea Maicii Domnului.

– Predică la Înălţarea Sf. Cruci.

– Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31)

– Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

– Predică la Botezul Domnului.

– Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14).

– Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32)

– Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38)

– Predică la Buna – Vestire.

– Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.

Cateheză:

– Cateheza despre Sf. Scriptură.

– Cateheza despre Sf. Tradiţie.

– Cateheza despre Sf. Botez şi Mirungere.

– Cateheza despre Sf. Euharistie.

– Cateheza despre Spovedanie.

– Despre Preacinstirea Maicii Domnului.

– Despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.

– Despre cinstirea Sfinţilor.

– Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte.

– Despre cinstirea Sf. Cruci.

– Despre Taina Sf. Maslu.

– Despre Post.

– Despre Sărbători.

– Despre Rugăciune.

– Despre Hramul Bisericii.

COSMA, Pr. Prof. Dr. Sorin, Cateheze, vol. I şi II, Editura, Banatica, Caransebeş, 2001.

PETRESCU, Pr. Nicolae, Catehetica, Manual pentru Seminariile Teologice, Bucureşti, 1978.

Idem, Omiletica, Manual pentru Seminariile Teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1977.

E. Înscrierea candidaţilor se face de către Sectorul Administrativ – Bisericesc. Tot Sectorul Administrativ – Bisericesc va întocmi şi cataloagele de examen.

Perioada de înscriere: 8-11 aprilie 2013.

F. Acte necesare :

– Cerere pentru obţinerea binecuvântării arhiereşti;

– Copii legalizate după toate actele de studii;

– Curriculum Vitae;

– Memoriu de activitate avizat de protopop (pe Sectoare de activitate: Administrativ Bisericesc; Cultural; Economic şi Social – Misionar);

– Raportul protopopului cu privire la activitatea preotului în parohie;

– Recomandarea duhovnicului.

Consilier Administrativ – Bisericesc,

Pr. Gavrilă Cristi

[]

Related Posts

Sari la conținut